menu

آزمایشگاه

آزمایشگاه پاک آفرینان آويژه بصورت تخصصی بر روی آناليزآلاینده های هوا کار مینماید. و درحال حاضر دارای توانمندی پایش غبار خروجی دودکش ، گازهای خروجی دودکش ، گازهای محیطی ، ذرات معلق محیطی و صوت زیست محیطی میباشد

این آزمایشگاه بعنوان اولین و تنها آزمایشگاه دارای مجوز سنجش  آمونیاک و اسید کلریدریک در دودکش میباشد .

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت پاک آفرینان آویژه می باشد.